Deltagare


En lista med alla deltagare samt deras adresser och telefonnummer skickas vid uppdateringar ut med mejl till dem som lämnat sina e-postadresser.

i nordöstra Småland och södra Östergötland